Skip to content
LOGO_nipip_kolor_kwadrat_lewa_w-300x150

Opieka psychiatryczna w czasie pandemii COVID-19

Bezpłatna konferencja on-line
Opieka-psychiatryczna-w-czasie-pandemii-COVID-19_IMG_01

Pandemia COVID-19 zmienia naszą rzeczywistość. Proces adaptacji do wyjątkowo trudnej sytuacji jest bardzo dużym obciążeniem psychicznym dla całego społeczeństwa. Konieczność izolacji społecznej wpływa na zwiększoną zachorowalność na choroby psychiczne lub doprowadza do zaostrzenia choroby już istniejącej. W dobie pandemii zmienione zostały warunki realizacji świadczeń zdrowotnych, nastąpiło znaczne zmniejszenie dostępności do świadczeń zdrowotnych pacjentów przewlekle chorych, a także pacjentów, którzy powinni być poddani szczegółowej diagnostyce, planowym zabiegom.

Na powyższą sytuację nakłada się zbyt niskie finansowanie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień – to zaledwie 3,04% wydatków z budżetu NFZ na świadczenia opieki zdrowotnej. Z raportu Najwyższej Izby Kontroli dotyczącego kontroli dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2017-19 wynika, iż około 9 % dzieci i młodzieży objawia zaburzenia psychiczne, które wymagają pomocy psychiatrycznej.

Opieka-psychiatryczna-w-czasie-pandemii-COVID-19_IMG_02

Na jakim etapie jest realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, którego głównym celem było upowszechnienie modelu opieki środowiskowej? Czy dzięki Centrom Zdrowia Psychicznego zapewni się kompleksową psychiatryczną opiekę zdrowotną dla określonej populacji w ramach pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, dziennej, szpitalnej i środowiskowej? Czy zostaną zwiększone nakłady finansowe na opiekę psychiatryczną? Jak zmienia się praca personelu medycznego w opiece psychiatrycznej w czasach COVID-u?

Do udziału w Konferencji on-line zapraszamy pielęgniarki i położne, nauczycieli akademickich, kierowniczą kadrę pielęgniarską, kierowników podmiotów leczniczych, zainteresowanych problemami w opiece psychiatrycznej oraz wpływem pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Tematyka:

23 marca 2021

I sesja: Wpływ pandemii COVID-19 na zdrowie psychiczne społeczeństwa polskiego

16.00 – 16.20 Stan polskiego pielęgniarstwa w czasach COVID-19
  Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

16.20 – 16.50 Izolacja w czasach pandemii COVID-19
– Dorota Uliasz – psycholog Rozwiązania Edukacyjne Wiedzieć – Umieć – Chcieć

16.50 – 17.20 Profilaktyka depresji u dzieci i młodzieży w czasach izolacji
dr hab. n med. Barbara Remberk – Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucie  Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

17.20 – 17.40 Raport Najwyższej Izby Kontroli o dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży
– Piotr Wasilewski  – Dyrektor Departamentu Zdrowia w Najwyższej Izbie Kontroli

17.40 – 18.10 Realizacja Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
– dr Marek Balicki – Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy w psychiatrii

18.10 Jak skutecznie unikać ryzyka w czasie pandemii COVID-19. Kryteria oceny i doboru środków do higieny rąk. 

batist_medical_logo

30 marca 2021

II sesja: Organizacja pracy w stacjonarnej opiece psychiatrycznej

16.00 – 16.30 Prawa pacjenta w czasach pandemii COVID-19
– Grzegorz Saj – Dyrektor Departamentu ds. Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta

16.30 – 17.00 Co to znaczy nadzór (ścisła obserwacja) w zarządzaniu opieką psychiatryczną
– dr n. o zdr. Damian Czarnecki – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu

17.00 – 17.30 Jak zmienia się praca personelu medycznego w stacjonarnej opiece psychiatrycznej w czasach pandemii COVID-19
– Mariola Łodzińska – Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

17:30 – 17.50 Finansowanie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Dodatkowe finansowanie wynagrodzeń w czasach pandemii COVID-19
– dr n. med. Bernard Waśko – Zastępca Prezesa NFZ ds. medycznych

17.50 Efektywność i bezpieczeństwo wyrobów ochronnych przeciwko COVID-19 – wybrane kategorie produktów.

batist_medical_logo

SPONSORZY: